+48 728 312 355

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu www.mota-engil-re.eu.

Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolskiej 110, 31-323 w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000237848, NIP: 5130088527.

Z administratorem można skontaktować się na adres e-mail: kontakt@mota-engil-re.eu, telefonicznie: 22 463 17 00 lub listownie na adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W celu wyjaśniania kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: odo@mota-engil-re.eu.

Jakie dane gromadzimy i jak je przetwarzamy?

dane osobowe

Zbieramy dane osobowe Użytkowników, jeżeli dobrowolnie skorzystają z dostępnych w Serwisie formularzy, adresów e-mail lub numerów telefonów. Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych jest zależna od poniższych celów, w jakich je przetwarzamy.

Podstawa, cele i okres przetwarzania danych

  1. Rekrutacja pracowników

W celu przeprowadzenia trwającej i/lub przyszłych rekrutacji przetwarzamy dane i dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego, takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje, wizerunek.

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c i f RODO, tj. w ramach zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, wynikającego z Kodeksu Pracy i prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ofercie rekrutacyjnej, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane w celach dowodowych przez okres 12 miesięcy, a następnie usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej odwołania – po tym czasie również zostaną zarchiwizowane w celach dowodowych przez okres 12 miesięcy, a następnie usunięte. 

  1. Obsługa zapytań przesłanych przez formularz kontaktowy lub za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych w Serwisie 

W celu udzielania odpowiedzi przetwarzamy dane przesłane przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego lub w inny udostępniony przez nas sposób, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania.

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja żądania osoby, której dane dotyczą (odpowiedź na zapytanie). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

  1. Marketing, przedstawianie ofert naszych inwestycji

W celach marketingowych, jak prowadzenie kampanii reklamowych i przesyłanie informacji handlowych, przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru dostępnego pod formularzem kontaktowym.

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w ramach zgody wyrażonej przez Użytkownika. Każdą zgodę Użytkownik może cofnąć w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zrealizować żądanie Użytkownika (odpowiedź na zapytanie, otrzymanie informacji handlowej, udział w procesie rekrutacji).

Prawa przysługujące Użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą)

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO Użytkownik w odniesieniu do swoich danych ma prawo do:

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@mota-engil-re.eu.

Na żądanie odpowiadamy niezwłocznie, co do zasady najpóźniej w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca (np. z uwagi na liczbę żądań innych użytkowników), uprzednio poinformujemy o przedłużeniu terminu.

Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że administrator naruszył przepisy przetwarzania danych osobowych.

logi serwera www

Podczas odwiedzin i przeglądania Serwisu przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła do serwera www zestaw tymczasowo zapisywanych informacji, jak: adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami i wykorzystujemy je anonimowo do zarządzania Serwisem.

pliki cookie

Podczas wizyty w Serwisie na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie) automatycznie zapisywane są małe pliki tekstowe, które zawierają informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której przestaje być aktywny. Pliki cookie służą do identyfikacji urządzenia, za pomocą którego Użytkownik otwiera stronę internetową. Nie wykorzystujemy plików cookie do ustalania tożsamości Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, ich aktywności i sposobie wykorzystania Serwisu.

Serwis wykorzystuje pliki cookie w celu:

W celach zbierania danych statystycznych oraz wyświetlania reklam korzystamy z plików cookie i podobnych technologii śledzących działania Użytkowników w Serwisie, pochodzących od podmiotów zewnętrznych (tzw. third-party cookies). W tych celach korzystamy z narzędzi analitycznych i marketingowych wymienionych poniżej. Zbierane dane są również wykorzystywane w remarketingu i są w tym celu przetwarzane przez okres 26 miesięcy od daty ich uzyskania: 

Jak zarządzać plikami cookie z poziomu przeglądarki?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniach końcowych. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie bądź informować o ich każdorazowym zapisaniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki cookie, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Odbiorcy danych

Dane możemy udostępnić podmiotom do tego uprawnionym przez prawo (np. policji) oraz podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora związane z prowadzeniem Serwisu i przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie: spółkom z Grupy Mota-Engil, dostawcom usług telekomunikacyjnych i informatycznych, dostawcy platformy rekrutacyjnej, agencjom marketingowym.

Korzystamy także z dostawców, którzy sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych np. Facebook czy Google. Jeżeli siedziba dostawcy znajduje się poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, jak zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub program „Tarcza Prywatności” UE-USA.

Odnośniki do stron www innych firm

Serwis zawiera odnośniki do stron internetowych innych firm, Użytkownik powinien zapoznać się z ich politykami prywatności. Korzystamy także z wtyczek Facebook, YouTube i LinkedIn, które pozwalają na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika do naszych profili w tych portalach. W momencie kliknięcia we wtyczkę dochodzi do bezpośredniego połączenia przeglądarki Użytkownika z serwerem Facebook, YouTube lub LinkedIn. Jeżeli Użytkownik będzie w tym czasie w zalogowany w którymś z portali społecznościowym, to do ich serwerów zostanie wysłana informacja o odwiedzinach w naszym Serwisie, która będzie mogła zostać przyporządkowana do konta Użytkownika w danym portalu. Jeżeli Użytkownik nie chce przekazywać tych danych, przed kliknięciem we wtyczkę powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: FacebookYouTubeLinkedIn.

Kontakt poprzez portale społecznościowe

Kontakt z nami możliwy jest także poprzez nasze profile społecznościowe w Facebook (np. przez Facebook Messenger), YouTube i LinkedIn. Dane uzyskane w związku z zapytaniem skierowanym do nas poprzez portale społecznościowe wykorzystujemy wyłącznie do udzielenia odpowiedzi. Niemniej portale społecznościowe gromadzą samodzielnie dane osobowe (w związku z tworzonymi w nich profilami użytkowników), dlatego Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności tych portali.

Zabezpieczenie danych w Serwisie

Dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem poprzez techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poza ochroną środowiska operacyjnego stosujemy szyfrowanie danych protokołem SSL, by uniemożliwić do nich dostęp osobom niepowołanym.

Dokonywanie zmian w Polityce prywatności i cookie

Wszelkie zmiany powyższej polityki prywatności będą dokonywane poprzez opublikowanie jej nowej wersji w Serwisie.

~ Odwiedź nas
Mapa

Biuro sprzedaży

ul. Cieszyńska 9/47, "Avore" I piętro
02-716 Warszawa

biuro@lascala.com.pl

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 17:00

~ Kontakt z nami
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży.

Biuro sprzedaży

ul. Cieszyńska 9/47, "Avore" I piętro,
02-716 Warszawa

Specjalista ds. Sprzedaży

Natalia Szatkowska
e-mail: biuro@lascala.com.pl
tel: 728 312 355

Napisz do nas